Det ble i dag avholdt obligasjonseiermøte i IMSK14, se vedlagte melding fra Nordic Trustee AS.

20180419_Melding