I.M. Skaugen SE – (IMSK) er som tidligere annonsert i en prosess med å få på plass en refinansieringsplan hvor vi jobber med de forskjellige kreditorene for gjennomføringen av denne. Vi har en rammeavtale på plass med de usikrede obligasjonseiere i IMSK14, men har ikke kommet i mål med de sikrede kreditorene. Vi har også avholdt generalforsamling og fått tilslutning ifra aksjonærene på skissen til en plan for vår refinansiering.

Inntil refinansiering planen er på plass er vi tilbakeholdne med den finansielle informasjon til markedet og vil derfor utsette rapportering.